پروژه های مربوط به گروه علوم دریایی

 

نام پروژه

تاریخ

پروژه های در حال اجرا

1

مطالعه موردی تاثیرات محیطی پرورش ماهی قزل آلا و کپور در قفس در حوضه جنوبی دریای خزر

1396

2

تاثیر کیس پپتین و مشتقات ان بر القای تولید مثل ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

1397

3

کاربرد ویژگیهای ژئو شیمیایی خار باله ماهی ازون برون در رصد تاریخچه مهاجرت آن در شمال و جنوب دریای کاسپین

1397

4

تهیه راهنمای جامع ساختارهای کلسیمی ماهیان جنوب دریای خزر

1398

5

شرایط آلودگی کفال در تالاب سیسیلی فارو و آب های ساحلی جنوب دریای کاسپین

1398

6

اثر هورمون رشد بر عملکرد فیزیولوژیک و رشد در تاسماهی سیبری Acipenser baerii

1398

7

ردیابی، شناسایی و تکثیر سلول های بنیادی جنسی  فیل ماهی ( Huso huso) از زمان لقاح تا لارو

1398

8

اثر هورمون رشد بر عملکرد فیزیولوژیک و رشد در تاسماهی سیبری جوان

1398

 

پروژه های خاتمه یافته

 

1

بررسی تجمع فلزات سنگین در بافت های برخی از ماهیان در حوضه جنوبی دریای کاسپین

1399

 

 

 

 

 

پروژه های مربوط به گروه مهندسی آب و محیط زیست

 

نام پروژه

تاریخ

پروژه های در حال اجرا

1

ارتقاء دانش ساخت حسگرهای رطوبتی بلوک متخلخل

1397

2

پتانسیل سنجی تصفیه فاضلاب رشت به روش تالاب مصنوعی با استفاده از گیاه نی و تیفا

1398

3

تصفیه فاضلاب بهداشتی کشتی ها قبل از تخلیه به دریا

1398

4

بررسی فرآیندی و اقتصادی روشهای تصفیه فاضلاب در منطق مختلف روستاهای گیلان در مقیاس پایلوت

1398

5

بررسی و انتخاب روش بهینه حذف همزمان آهن و بو از چاه آب روستای بیجارکنار رشت

1398

6

بررسی روش های حذف یا استفاده مجدد از آلومینیوم و آهن موجود در لجن تصفیه خانه آب

1398

7

پایلوت تصفیه فاضلاب به روش غیر متمرکز برای سرریزهای فاضلاب ورودی به رودخانه زرجوب به ظرفیت 24 متر مکعب در روز

1398

8

امکان سنجی فنی و اقتصادی تبدیل نیروگاه گاز به یک سامانه تولید آب و توان با استفاده همزمان آب شیرین کن های غشایی و حرراتی

1398

9

پتانسیل سنجی تصفیه فاضلاب رشت به روش تالاب مصنوعی با استفاده از گیاه نی و تیفا

1399

 

پروژه های خاتمه یافته

 

1

جذاب (جمع آوری و ذخیره و تصفیه آب باران)

1396

2

طراحی سازه خودهواده در تاسیسات آبی امین الضرب رشت، لشت نشاء، کنترل محل نصب و عملکرد صحیح سازه موجود برای تاسیسات احمد سرگوراب و طراحی، ساخت سازه خودهواده و کنترل محل نصب در شهرستان شفت (روستای کلاشم

1398

3

طراحی سازه خود هواده

1398

4

بررسـی روش شـیمیایی و بیولوژیکی جهت پیش تصفیه پساب صنعتی به منظور تخلیه به
شبکه شـهرک صـنعتی سپیـدرود

1395

5

بررسـی تصفیه پذیری و طرح انتقال فاضلاب سبحان انکولوژی به سبحان دارو

1396

 

 

 

پروژه های مربوط به گروه صنایع دریایی

نام پروژه

تاریخ

پروژه های در حال اجرا

1

سنتز و تولید ترکیبات جاذب معدنی به منظور حذف آلاینده های نفتی

1397

 

پروژه های خاتمه یافته

 

1

طراحی و ساخت ربات شناور جمع آوری گیاه سنبل آبی

1395