مدیریت

مدیر پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر

دکتر آریا باباخانی       

مدیر گروه مهندسی آب و محیط زیست

دکتر علیرضا پنداشته

مدیر گروه پژوهش علوم دریایی

دکتر بهروز حیدری

مدیر گروه صنایع دریایی

دکتر جواد صیاد امین             

 

 

اعضاء هیات علمی

دکتر وحید غلامی                                  

دکتر محمدرضا خالدیان

دکتر محسن محمدی                                 

دکتر علی محمد خواه                           

دکتر مجید وظیفه دوست                    

دکتر بابک توکلی                                      

دکتر مریم نوابیان 

دکتر شهرام نیازی 

دکتر علی بانی

دکتر بهرام فلاحتکار

دکتر حامد موسوی ثابت

دکتر مسعود ستاری                               

دکتر شیما بخشعلی زاده               

دکتر فرید نجفی                                              

دکتر فرزاد ظرافت انگیز

دکتر علی باستی

دکتر علی قربانی

دکتر رامین کوهی کمالی