سواحل جنوبی دریای خزر بدلیل داشتن حجم و مساحت بیشتری از آب کل دریای خزر می‌تواند جایگاه و محل سکونت بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی باشد. موجودات زنده بسیار ارزشمندی از جمله ماهیان خاویاری که در واقع تاریخچه دریای خزر است، فک دریای خزر و ماهیان گوناگونی همچون سفید، کفال، کیلکا و غیره و جلبکهای با ارزشی اقتصادی بالایی نظیر کلرولا و اسپیرولینا بهمراه سایر موجودات گیاهی و جانوری در این منطقه زندگی می‌کنند. گروه علوم دریایی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر جهت شناخت منابع زیستی دریای خزر، پایش زیستی، ایجاد بانک اطالاعاتی مربوط به آبزیان این دریاچه، استفاده از علوم نوین در مسائل مربوط به هیدروبیولوژی آبزیان و مسائلی از این دست راه‌ندازی گردید.

رئوس فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دریایی

  • بررسی تنوع زیستی انواع موجودات دریای خزر به ویژه کفزیان، پلانکتون‌ها و ماهیان دریای خزر
  • شناخت و بررسی روند آلودگی آب، رسوبات و آبزیان دریای خزر شامل: شناخت و بررسی روند آلودگی دریای خزر به مواد نفتی، شیمیایی و فیزیکی–سنجش آلودگی شیمیایی، سموم کشاورزی، فلزات سنگین، پساب های شهری– صنعتی و کشاورزی و بررسی مناطق کلیدی و مناطق آسیب پذیر اکوسیستم دریای خزر
  • شناخت و بررسی منابع زیستی دریای خزر اعم از جانوران آبزی شامل نکتون‌ها، زئوپلانکتون‌ها، کفزیان، پرندگان و فتوسنتزکننده‌هایی همچون فیتوپلانکتون‌ها، گیاهان آبزی و ماکروفیت‌ها
  • ارزیابی پتانسیل زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های مهم استان‌های شمالی همجوار سواحل جنوبی دریای خزر
  • ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی مستند و دقیق از منابع زنده اعماق دریای خزر بهمراه ویدئو و تصاویر آن،
  • مطالعه و بررسی روند مهاجرت بخصوص مهاجرت تولید مثلی آبزیان همچون ماهی سفید و خاویاری به رودخانه‌ها و تالاب‌های اطراف دریای خزر،
  • ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در خصوص مبارزه با موجودات زنده بیگانه دریای خزر همچون شانه‌دار دریای خزر.
  • مطالعه هیدرودینامیک و ژئـوشیمیایی رسوبات تالاب انزلی