• مدیریت کمی و کیفی منابع آب‌های داخلی استان گیلان
  • مدیریت جامع تالاب انزلی
  • رفع آلودگی‌های نفتی در دریای خزر
  • توسعه پایدار سواحل دریای خزر
  • توسعه آبزی‌پروری و بهره‌برداری پایدار از آبزیان حوضه آبی دریای خزر