بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه پژوهشی صنایع دریایی

گروه پژوهشی صنایع دریایی


 گروه پژوهشی صنایع دریایی

هدف گروه پژوهشی علوم و فنون ساحلی و دریایی انجام پژوهش‌هایی است که به بهبود شناخت و درک بهتر فرآیندهای ساحلی و دریایی کمک کنند. این گروه با توجه به نیازهای ناشی از توسعه سواحل و لزوم جلوگیری از تخریب نواحی ساحلی و ضرورت تحقیق در محیط های دریایی و نواحی ساحلی، مهندسی ساحل و دور از ساحل، مهندسی علوم و فناوری دریایی ایجاد شده است.

 
رئوس فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات صنایع دریایی

  • بررسی آثار متقابل امواج و جریان‌ها و سازه‌های دریایی و ساحلی
  • مطالعه مدیریت نواحی ساحلی
  • مهندسی سازه‌های ساحلی، فراساحلی و سازه های شناور
  • مطالعه و مدل‌‌سازی فرآیند رسوب گذاری در سواحل و بنادر و فرسایش سواحل
  • مطالعه و مدل‌سازی انتقال آلاینده‌ها و حرکت لکه‌های نفتی
  • مطالعه و مدل‌سازی الگـوهای جریان در نواحـی سـاحلی
  • بررسی و مطالعه روش‍‌های حفاظت از سواحل
  • استفاده از فناوری های نوین در مانیتورینگ فرآیندهای ساحلی و دریایی.