بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

آدرس و شماره های تماس

 

دانشگاه گیلان

رشت- کیلومتر 7 جاده رشت به تهران - مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان -  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

تلفن :  33690348 - 013

فکس : 33690250 - 013

website: www.guilan.ac.ir

http://research.guilan.ac.ir/csbrc/

E-mail: csbrc@guilan.ac.ir